Chương trình học chính khoá

Đăng ký trải nghiệm chương trình

Chương trình giáo dục Phổ thông của T-School được định hướng theo triết lý giáo dục tự do & khai phóng với mục tiêu đào tạo nên những thế hệ học sinh tự do trong tư tưởng dựa trên thái độ ham học hỏi, có tư duy cởi mở, chủ động trong học tập và trong cuộc sống, tự do trong hành động dựa trên nền tảng kiến thức và năng lực vượt trội.

Về mặt kiến thức, chương trình giáo dục của T-School hướng tới mục tiêu cung cấp cho học sinh những kiến thức theo khung chuẩn của Bộ GD&ĐT và những kiến thức khoa học, văn hóa, xã hội tầm quốc tế thông qua chương trình giáo dục Mỹ, cũng như các chương trình ngoại khóa, giao lưu và trao đổi với các trường và đối tác nước ngoài.

Về mặt năng lực, T-School chủ trương đào tạo học sinh có kỹ năng tiếng Anh thành thạo, đủ khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ, trang bị cho các em nền tảng Kỹ năng thế kỷ 21 (Tư duy phản biện, làm việc nhóm, diễn thuyết, tranh biện, ứng dụng CNTT… hay Năng lực công dân kỷ nguyên số bằng cách ứng dụng CNTT trong học tập và trong đời sống, STEAM, lập trình… )

Chương trình giáo dục của T-School ở cả hai cấp Tiểu học và THCS đều triển khai theo mô hình tích hợp chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT với chương trình quốc tế Mỹ, bao gồm hai hệ đào tạo là Song ngữ và Quốc tế

Chương trình song ngữ

Theo Chương trình phổ thông quốc gia của Bộ GD&ĐT. Chương trình được rút gọn, chiếm 50 – 60% tổng thời lượng học tập hàng tuần.

Chương trình quốc ngữ

Tích hợp theo Chương trình Quốc tế Mỹ với các bộ môn ELA (Tiếng Anh), Mathematics (Toán) & STEAM chiếm 40 – 50% tổng thời lượng học tập hàng tuần.

Điểm sáng chương trình

Chương trình học của T-School được xây dựng với những điểm sáng tạo nên sự khác biệt

 • Là chương trình chính khóa Quốc tế Mỹ
 • Giúp học sinh đạt được– Năng lực Tiếng Anh vượt trội- Nền tảng kiến thức và kỹ năng toàn diện- Trải nghiệm trong môi trường giáo dục quốc tế
 • Giá trị tạo ra cho T-School – Định vị phân khúc cao cấp với điểm nhấn Chương trình Quốc tế- Góp phần xây dựng môi trường giáo dục quốc tế, khác biệt hoàn toàn với các trường công lập và tư thục trên địa bàn

Câu hỏi thường gặp về chương trình học

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Các môn học trong chương trình THCS như thế nào ?

Các môn học trong Chương trình Tiểu học của T-School được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm Lĩnh vực Ngôn ngữ, Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông tin, Lĩnh vực Toán, Lĩnh vực Nghệ thuật, và Lĩnh vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 cho học sinh.

Đăng ký trải nghiệm chương trình

Quý vị Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký một buổi học thử để trải nghiệm môi trường giáo dục, chương trình học và chất lượng giáo viên T-School xin vui long đăng ký theo mẫu dưới đây để chúng tôi có thể sắp xếp cho Quý vị một cách chu đáo.

  Họ và tên phụ huynh*
  Địa chỉ*
  Điện thoại*
  Địa chỉ Email*
  Họ và tên học sinh*
  Quý vị biết T-School qua đơn vị nào?
  Quảng cáo Facebook
  Tìm kiếm Google
  Các trang điện tử
  Cư dân gần trường
  Bạn bè
  Nhân viên nhà trường
  Tờ rơi
  Sự kiện
  Kênh khác
  Nội dung đăng ký trải nghiệm?
  Chương trình Tiểu học hệ Song ngữ
  Chương trình Tiểu học hệ Quốc tế
  Trường THCS hệ Song ngữ
  Trường THCS hệ Quốc tế

  Đăng ký tham quan trường

  Liên hệ chúng tôi

  Tư vấn tuyển sinh