Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Hệ thống giáo dục T-School thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023-2024.
Chỉ tiêu tuyển sinh cho từng khối lớp như sau:

Bậc tiểu học: Khai giảng vào tháng 8/2023

Công suất tối đa: 600 học sinh

2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028
Lớp 1 2 lớp3 lớp 4 lớp4 lớp4 lớp
Lớp 22 lớp 3 lớp4 lớp4 lớp
Lớp 32 lớp3 lớp4 lớp
Lớp 4 2 lớp3 lớp
Lớp 5 2 lớp
Tổng2 lớp 5 lớp9 lớp13 lớp17 lớp

Bậc THCS: Khai giảng vào tháng 8/2023

Công suất tối đa: 480 học sinh

2023-20242024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028
Lớp 6 1 lớp2 lớp3 lớp4 lớp4 lớp
Lớp 71 lớp2 lớp3 lớp4 lớp
Lớp 81 lớp2 lớp3 lớp
Lớp 91 lớp2 lớp
Tổng1 lớp3 lớp5 lớp13 lớp17 lớp

Thời hạn & cách thức
nhận đăng ký tuyển sinh

  • Học kì I: Từ ngày 01/02 đến 30/08 hàng năm.
  • Học kì II: Tháng 01/11 đến 30/01 hàng năm.

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng đăng ký tuyển sinh tại đây

Thông tin tham khảo về chương trình, quý Phụ huynh vui lòng truy cập tại đây

Thông tin về ưu đãi, chính sách học phí, quý phụ huynh vui lòng truy cập tại đây

Đăng ký tham quan trường

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn tuyển sinh