Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Bước 7

Bước 1: Đăng ký tuyển sinh

Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trên website hoặc trực tiếp với Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Gửi thông báo mời dự tuyển

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng gửi thông báo mời dự tuyển qua thư điện tử và tin nhắn SMS tối đa 5 ngày trước kỳ dự tuyển

Bước 5: Gửi thông báo trúng tuyển

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng gửi thông báo trúng tuyển qua thư điện tử và tin nhắn SMS

Bước 7: Tiếp nhận hồ sơ nhập học

Phòng Giáo vụ phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp nhận hồ sơ nhập học trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đơn

Bước 2: Tổng hợp đơn đăng ký

Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng tập hợp đơn đăng ký trực tuyến và trực tiếp

Bước 4: Tham gia xét tuyển đầu vào

Phụ huynh học sinh cho con em mình tham dự kỳ xét tuyển đầu vào do Phòng Tuyển sinh &Chăm sóc khách hàng phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức

Bước 6: Nhập học và xếp lớp

Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức việc nhập học và xếp lớp theo đúng thủ tục nhập học

Thời hạn & cách thức
nhận đăng ký tuyển sinh

  • Học kì I: Từ ngày 01/02 đến 30/08 hàng năm.
  • Học kì II: Tháng 01/11 đến 30/01 hàng năm.

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng đăng ký tuyển sinh tại đây

Thông tin tham khảo về chương trình, quý Phụ huynh vui lòng truy cập tại đây

Thông tin về ưu đãi, chính sách học phí, quý phụ huynh vui lòng truy cập tại đây

Đăng ký tham quan trường

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn tuyển sinh