Thời gian biểu

THỜI GIAN BIỂU TIỂU HỌC

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chào cờ Sinh hoạt đầu giờ
01 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
02 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
03 Toán Âm nhạc GD Thể chất Toán GD lối sống
04 GD Thể chất Toán GD lối sống Mỹ thuật Toán
NGHỈ TRƯA
Chiều 01 Tiếng Anh Toán -Tiếng Anh Tiếng Anh Toán -Tiếng Anh Tiếng Anh
02 Toán -Tiếng Anh Tiếng Anh Mỹ thuật Tiếng Anh Toán -Tiếng Anh
03 Bóng đá Tiếng Anh Tìm hiểu TN-XH Võ thuật Hướng dẫn học
04 Hướng dẫn học Bơi Hướng dẫn học Âm nhạc Ngôn ngữ tư duy
05 Hoạt động tập thể

 

THỜI GIAN BIỂU THCS

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 01 Chào cờ Toán GDCD Ngữ Văn Lịch Sử
02 Tiếng Anh Thể Dục Tin Học Ngữ Văn Ngữ Văn
03 Toán Tiếng Anh Địa Lý Thể dục Tiếng Anh
04 Toán Sinh Học Mỹ Thuât Âm nhạc Tiếng Anh
NGHỈ TRƯA
Chiều 01 Công Nghệ Tiếng Anh Kỹ Năng Sống Công Nghệ Tin Học
02 Toán Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
03 Toán7 Sinh Học Vật Lý Ngữ Văn Sinh hoạt lớp

Đăng ký tham quan trường

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn tuyển sinh