Tổng quan về nhà trường

Tầm nhìn

Hệ sinh thái giáo dục T-School được phát triển với tư duy khai phóng hoàn thiện. Là lựa chọn hàng đầu của học sinh và phụ huynh. Là nơi gợi mở, ươm mầm, vun đắp thế hệ trẻ Việt Nam sống nhân văn, trí tuệ, có lý tưởng và mang đầy đủ giá trị của một công dân toàn cầu

Sứ mệnh

Xác lập một định hướng giáo dục mới với hệ giá trị của sự tự do và khai phóng, giúp học sinh thỏa sức khám phá, thể hiện bản thân và tự do sáng tạo không giới hạn. Là điểm tham chiếu về chất lượng, mô hình và giá trị giáo dục, từ đó lan toàn ra cộng đồng. Lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự nhân ái và tính cống hiến, từ đó đào tạo nên thế hệ công dân Việt Nam giàu tính cống hiến cho xã hội và Tổ Quốc.

Phương pháp giáo dục

Hệ sinh thái giáo dục T-School được ra đời với tâm huyết trở thành ngôi trường của sự tự do và khai phóng nơi nuôi dưỡng giá trị và khai sáng trí tuệ cho học sinh. Trong kỷ nguyên mới Tại T-School, học sinh được tự do phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính mình trở thành những công dân Việt Nam với tư duy và giá trị toàn cầu.

Triết lý giáo dục

Hệ sinh thái giáo dục T-School là nơi bồi dưỡng tư duy khai phóng, đề cao giáo dục định hướng để tạo nên một thế hệ học sinh tự do, khai phóng được năng lượng, trí tuệ, sức sáng tạo bên trong và khả năng tự học, nghiên cứu suốt đời. Trở thành công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sẵn sàng tiếp thu các giá trị toàn cầu để cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước và nhân loại

Đăng ký tham quan trường

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn tuyển sinh